Logisztikai Szakmai Felkészítő Alosztály

„Jól szervezett és pontosan működő hadtáp nélkül nem lehet sikeresen megvívni egy korszerű ütközetet. Ha a hadművelet során a csapatok megbízható hadtápbiztosítása nincs megoldva, akkor elkerülhetetlen a balsiker”

G. K. Zsukov

Az MH AA KPAOO alárendeltségében működő Logisztikai Szakmai Felkészítő Alosztály fő feladata a Magyar Honvédség hadtáp szakirányainak megfelelően a tanfolyami rendszerben résztvevő tanulók képzése, átképzése és továbbképzése. Az elsajátított tudásanyag számonkérése, értékelése, záróvizsgák tervezése, levezetése.

Az alosztály szervezésében tanévenként levezetésre kerülő tanfolyamok időintervallumát és mélységét tekintve eltérőek.

A raktárvezető és raktárkezelő tanfolyamok célja, hogy ezen beosztások betöltéséhez szükséges feladatokat, fogásokat a résztvevők elsajátítsák, és azt későbbiekben eredményesen alkalmazzák. A képzés katonák és közalkalmazottak számára egyaránt elérhető.

lszfao 1 lszfao 2
lszfao 3 lszfao 4

           Szakmai tanfolyamaink végére a tanulóink a béke és eltérő időszakok hadtáp (élelmezés, ruházat, üzemanyag) biztosításának alapelveit és rendszerét; az ellátás részletes folyamatát; a szakterület működését szabályzó általános és katonai ismeretanyagot sajátítják el.

lszfao 3 lszfao 4

lszfao 7

          A tanfolyamrendszerű oktatáson belül a hadtáp zászlós tanfolyam biztosítja a hallgatók részére a szakterületen megszerezhető legmélyebb tudás elsajátítását. Az alegységek végrehajtói-szakági illetve altiszti feladataira és ismereteire ráépülve a résztvevők a képzés végére olyan, integrált hadtáp ismeretekkel rendelkezzenek, melyek szükségesek, a szakági tervezői-koordinációs, döntés előkészítői feladatok eredményes végrehajtásához.

lszfao 3 lszfao 4

          A tanfolyamok elvégzése után igyekszünk a kapcsolatot fenntartani az alakulatoknál szolgálatot teljesítőkkel a későbbiekben felmerülő szakmai kérdések megvitatását illetően, illetve munkájuk segítése érdekében.

A weboldalon cookie-kat használunk. (részletes tájékoztató)