Műszaki Szakmai Felkészítő Alosztály

A Magyar Honvédség Altiszti Akadémia, Kinizsi Pál Altiszti Oktatási Osztály, Műszaki Felkészítő Alosztály állománya végzi az OKJ54 nappali képzésen részt vevők műszaki ismeretei oktatását.

A Műszaki szakmai katonai felkészítés keretében olyan meghatározó ismeretek elsajátítását, kezdeti jártasságok, készségek kialakítását biztosítja, amelyek alapján a képzésben részt vevők képessé válnak a Magyar Honvédség műszaki katonai szervezetek kisalegység-parancsnoki (rajparancsnok-helyettes, rajparancsnok vagy azzal azonos szintű) beosztás ellátására.

Műszaki szakmai felkészítés keretében a tanfolyam rendszerű képzésen altiszti rendfokozattal részt vevők korábbi általános katonai ismereteire építve olyan meghatározó ismereteket biztosít, melyek során a nem műszaki végzettségű katonák képessé vállnak műszaki szakbeosztások ellátására. A alosztály elméleti és gyakorlati képzés keretében ismeretek gazdagításával általános rálátást biztosít az altisztek számára a műszaki szakma közel egészére, felkészíti őket a tervezett szakbeosztások ellátására.

Kiemelt fontosságú feladatként ellátja a Magyar Honvédség használatában lévő műszaki gépek kezelői felkészítésének feladatait, azok szakmai irányítását. Tanfolyam rendszerű képzés során biztosítja a technikai eszközök alkalmazhatóságának feltételeit a részt vevő állomány részére.


A weboldalon cookie-kat használunk. (részletes tájékoztató)