Műszerész és Katonai Informatikai Alosztály

Műszerész ágazat

A műszerész ágazat két szakmairányra tagozódik:

                     - fegyverműszerész

                     - páncéltörő rakéta műszerész

Fegyverműszerész:

A Magyar Honvédség Altiszti Akadémián, fegyverműszerész szakmairányon tanuló honvéd altiszt-jelöltek a Magyar Honvédségnél rendszeresített fegyverek működését és azok technikai kiszolgálását sajátítják el a képzés ideje alatt.

musz1 musz2

Ezen szakmairány azoknak ajánlott, akik szívesen foglalkoznának a fegyverek javításával, a lőszerek fajtáinak és a fegyverek ballisztikai tulajdonságainak megismerésével. A fegyverműszerész olyan szakember, aki elvégzi a fegyverek állapotfelmérését és a karbantartását is. A javítás befejeztével a fegyvert próbalövéssel ellenőrzi.

Többek között pisztolyok, karabélyok, géppuskák, mesterlövész fegyverek, aknavetők, tüzérségi ágyúk és harcjármű fegyverek szerkezettanát és működését tanulják meg a gyakorlati vizsgára.

A fegyverműszerész tehát sokrétű, speciális tudást igényel, amit felkészült oktatóink segítségével ennek a képzésnek a keretein belül szakszerűen elsajátíthat.

A szakmai tudás további szintre emelésére az Altiszti Akadémia a zászlósi tanfolyam elvégzésével van lehetőség. 

A MH alakulatainál a jól képzett fegyverműszerész nélkülözhetetlen a békeidőben és rendkívüli állapot esetén. Kiemelten fontos a fegyverműszerész szakértelemmel végzett munkája, a harctevékenység zökkenőmentes végrehajtásához.

 Páncéltörő rakéta műszerész:

A páncéltörő rakéta műszerész szakmairány választása esetén a honvéd altiszt-jelölt nagyfokú elméleti és gyakorlati tudásra tesz szert az elektromosságtan területén.

A képzés során elsajátítja a különböző páncéltörő rakéták, valamint az indítóinak működését és a szakszerű javítását.

Megismerik a rakétahajtás elvét, a szilárd és folyékony hajtóanyagú rakéta hajtóművének működését, és a rakéták különböző irányítási módjait.

musz3 muszalo4

A páncéltörő rakéta komplexumok ellenőrzéséhez, a hibakereséshez használható általános és speciális mérőműszerek megismerése, és azok használatának elsajátítása szükséges a páncéltörő rakéta műszerész munkavégzéséhez. 

A harctámogató alegységek munkája során fontos szakember a páncéltörő műszerész. Szakmai tudása és gyakorlati tapasztalata, jelentősen hozzájárul a harcoló alegységek sikeres harctevékenységének végrehajtásához. 

Katonai Informatikai Rendszerüzemeltető szak:

A katonai informatikai rendszerüzemeltető szakképesítéssel rendelkező altiszt a katonai munkában jelentkező informatikai és katonai feladatok szervezésére, megvalósítására alkalmas elméleti ismeretekkel és gyakorlati készségekkel rendelkezik. Feladata továbbá, hogy minden tevékenységéhez használja az informatikai eszközöket, azok közül is a lehető leghatékonyabbat választja ki. Felelőssége, hogy figyelemmel kísérje az információ-technológiai újdonságokat, a felhasználói igények és a meglévő katonai információs rendszer összhangjának meglétét és szükség szerint tegyen javaslatot a korszerűsítésre, valamint vegyen részt a változást követő fejlesztésekben.

A Magyar Honvédségben a katonai informatikai rendszerüzemeltető elvégzi az általános szoftvertelepítési-, üzemeltetési feladatokat is, illetve közreműködik minden katonai feladat megoldásának informatikai eszközökkel történő megszervezésében és támogatásában. A katonai informatikai-rendszer üzemeltető: helyi hálózatokat alakít ki, és konfigurálja a hálózati elemeket.

Összeállítja és konfigurálja a számítógépeket és perifériákat, ellenőrzi működésüket. Alkalmazza az adatbázis-kezelő programokat, valamint elemzéseket, kimutatásokat készít az adatbázis-kezelő programok által létrehozott adatbázisok felhasználásával. Szakfeladatai során telepíti, konfigurálja és alkalmazza a Magyar Honvédségben használt irodai programcsomag elemeit, végzi a Magyar Honvédségben alkalmazott szerver és kliens operációs rendszerek telepítését, alapfokú konfigurálását és kezelését. Végzi az intranet, internet hálózatok elemeinek konfigurálását, és működteti azokat.

Helyi hálózat-felügyeleti tevékenységet folytat, hálózat-felügyeleti szoftvert kezel, kezeli a Magyar Honvédségben alkalmazott térinformatikai szoftvert, alkalmazza a program alapvető szolgáltatásait.

.

A weboldalon cookie-kat használunk. (részletes tájékoztató)